Two Näfveqvarns cast iron benches with wooden seat.
Näfverqvarnsbänk

Paret parkbänkar i gjutjärn och trä. Ritad av Folke Bensow för Näfverqvarns bruk.

Two Näfveqvarns cast iron benches with wooden seat.

12 900 kr