Tekoppar Domnarvet Gustavsberg.
Tekoppar Domnarvet

Tekoppar från Gustavsberg med motiv från Domnarvets järnverk.

Tea cups “Domnarvet” by Gustavsberg.

395 kr