Barskåp i palisander formgivet av Svante Skogh, 1960-tal. H: 130cm, B: 65cm, D: 35cm. Palisander bar by Svante Skogh, 1960's. H: 130cm/51,2", W: 65cm/25,6" and D: 35cm/13,8"
Svante Skogh barskåp

Barskåp i palisander formgivet av Svante Skogh, 1960-tal. H: 130cm, B: 65cm, D: 35cm. CITES-intyg medföljer.

Palisander bar by Svante Skogh, 1960’s. H: 130cm/51,2″, W: 65cm/25,6″ and D: 35cm/13,8″. CITES certificate valid within the EU included.

9 800 kr