Integritetspolicy

Bacchusantik (Michael Strömquist Konst och Antik AB) är dataregisteransvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Denna integritetspolicy gäller de personuppgifter vi erhåller och använder i samband med dina interaktioner med oss som besökare i vår webbutik.
De personuppgifter vi erhåller och användningen beror på dina aktivitet gentemot oss. Beroende på situationen du valt samlar vi in och använder dina personuppgifter för de aktiviteter som du deltar i, till exempel genom att du handlar i webbshoppen, kontaktar oss på sociala medier, anmäler dig för nyhetsbrev eller skickar e-post till oss.
Vi samlar in personuppgifter för att hantera beställningar, frågor kring beställningar, betalning, leverans av beställningar samt inkassering av skulder.
Vid samtycke till marknadsföringsinformation så kommer vi använda personuppgifter för att tillgodose den uppgiften. Detta inkluderad eventuella rabatter eller rekommendationer till dig.
Vi behandlar dina personuppgifter enligt rättslig grund Samtycke, och du kan självklart återkalla detta men detta påverkar inte vårt behov av vissa personuppgifter som behövs för att säkerställa beställning och betalning.
Vi kommer hantera dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning och spara dessa så länge de behövs, men inte längre.
Personuppgifter kan komma att användas med tredje part, så som Shopify, Facebook, Google analytics eller andra marknadsföringspartners. Vi följer lagstiftning när det gäller överföring av personuppgifter till eventuellt tredje land.
Du kan besöka vår webbutik och även handla i vår webbutik utan ett konto. Vi behandlar sedan dina personuppgifter relaterade till ditt besök i vår webbutik. Om du handlar behandlar vi även dina personuppgifter för att säkerställa att din beställning hanteras korrekt.
Dessa uppgifter hanterar vi i och med att du beställer via vår webbutik:
  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Leverans- och faktureringsadress, denna information delas även med logistikpartner
  • Spårningsnummer från logistikpartner
  • Personlig anteckning i ordern
  • Information om din beställning och returer
  • Betalningsinformation: bankkontonummer, bank- eller kreditkortsnummer, betalningstid, betalningsmetod. Vi lagrar inte något betalkonto eller kortnummer när transaktionen är genomförd.
  • Vi delar dina personuppgifter med betalningsleverantörer för betalning av din transaktion.
Om du vill ta bort, uppdatera, överföra eller få åtkomst till dina personuppgifter kontakta oss så kommer vi hantera detta skyndsamt.
Vår Cookie policy säkerställer att du godtar att vi får använda cookies på din dator för att spåra viss information, denna information används för att förbättra din upplevelse på webbplatsen.
Olika typer av cookies kan placeras via vår webbshop och i enlighet med nationella regelverk placerar vi endast analytiska cookies och reklam-cookies om du har gett ditt uttryckliga samtycke via cookiemeddelandet eller utan ditt samtycke om de analytiska cookies inte har några, eller mindre, inverkan på din integritet. Funktionella cookies kan också placeras utan ditt samtycke.